επενδυση στην καινοτομια ...

Business
Η αξιοποίηση νέων ιδεών και η παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων τίθεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για την Κυπριακή οικονοµία.

Λένε πως τα μεγαλύτερα άλματα ξεκινούν από ένα μικρό βήμα, φτάνει να είναι σταθερό, δυναμικό και σίγουρο. Αυτά τα μικρά βήματα, άλλωστε, οδήγησαν σε όλα τα μεγάλα επιτεύγματα. Τίποτα δεν γεννήθηκε μεγάλο. Η Κύπρος, έχοντας διαβεί το χείμαρρο της οικονομικής κρίσης, βρίσκεται πλέον σε ασφαλή –οικονομικά– όχθη και ανοίγει πανιά για θάλασσες διεθνών ευκαιριών μέσα από μία σειρά επενδύσεων. Σ’ αυτό το «ταξίδι» ευελπιστεί να βρεθεί ένα βήμα πιο μπροστά μέσω της αξιοποίησης νέων ιδεών, οι οποίες καθιερώθηκαν στη σύγχρονη ορολογία ως startups, νεοφυείς επιχειρήσεις ή καινοτόμες επενδύσεις. Όσο για τον άνεμο που πνέει γύρω τους, μόνο ούριος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από τη στιγμή που υπάρχουν πολλά κίνητρα, μεγάλες χρηματοδοτήσεις και ελάχιστη γραφειοκρατία.

Ο κόσμος αλλάζει, το ίδιο και οι επιχειρήσεις

Επειδή στον κόσμο των επιχειρήσεων ο παράγοντας τύχη δεν αποτελεί πάντα την καλύτερη συνταγή, αυτό που απαιτείται είναι ιδέες, τεχνογνωσία, επιστημονική έρευνα και επιμονή σε στόχους. Στόχοι που θα ενισχύσουν και θα αναπτύξουν το επιχειρηματικό οικοσύστημα, το οποίο στην Κύπρο δομείται σε νέες, πιο υγιείς βάσεις. Στο νησί, με γενναία συγχρηματοδότηση από την ΕΕ, λειτουργούν ήδη Κέντρα Αριστείας (KIOS και RISE), που αποτελούν τους θύλακες μέσα στους οποίους δημιουργούνται και αναπτύσσονται οι καινοτόμες ιδέες, κυρίως από νέους ανθρώπους, που διαθέτουν την αίσθηση της προοπτικής για τον κόσμο που αλλάζει και τις ανάγκες που «γεννούν» αυτές οι αλλαγές. Η απόσταση από τη σύλληψη μιας ιδέας μέχρι τη μετουσίωσή της σε πράξη και επιχειρηματική πρόταση είναι τις περισσότερες φορές μεγάλη. Κι αυτή ακριβώς την απόσταση έρχονται να περιορίσουν και να διευκολύνουν τα μέτρα που λαμβάνονται από το κράτος, το οποίο σε συνεργασία με την ΕΕ, τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια και τον ιδιωτικό τομέα δίνουν προοπτική στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού.

Η δύναμη της σύμπραξης

Η επένδυση σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) αποτελεί μια ελκυστική δράση, καθώς τα κίνητρα –με πρώτο τις φορολογικές ελαφρύνσεις– συντείνουν στη γρήγορη απόσβεση, ενώ απαιτούν μικρότερο αρχικό κεφάλαιο, καθώς η φορολογία περιορίζεται στο 50%, υπό προϋποθέσεις. Η επένδυση αφορά τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου. Επιπλέον, επειδή η εξεύρεση κεφαλαίων για μια καινοτόμα επιχείρηση δεν είναι πάντα εύκολη, το κράτος ευνοεί τη δημιουργία ομάδων συναφών επιχειρήσεων και την κατοχύρωση εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως Venture Capital και Crowdfunding. Στη διαδικασία της ενθάρρυνσης μπαίνει παράλληλα και η αξιοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των πανεπιστημίων, τα οποία μέσα από το υπάρχον κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο μπορούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση.

Το κράτος συμβάλλει και με δικές του επενδύσεις στην υποδομή που μπορεί να αξιοποιηθεί από τις καινοτόμες επιχειρήσεις για ανάπτυξη των ιδεών τους. Τα εργαλεία αυτά δημιουργούνται με επενδύσεις ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, στα Κέντρα Αριστείας KIOS και RISE και στο Νέο Κρατικό Χημείο. Σύντομα δε, θα είναι έτοιμη και η εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη της τεχνολογίας Βlockchain, που διευκολύνει σημαντικά τις συναλλαγές, ενισχύει τη διαφάνεια και μειώνει τους κινδύνους από τις τραπεζικές κρίσεις. Επιπλέον, στο πλαίσιο της μετάβασης της Κύπρου στην ψηφιακή εποχή και στην αξιοποίηση των εργαλείων που δημιουργούν φιλικό περιβάλλον για νεοφυείς επιχειρήσεις, προωθούνται συνεργασίες με χώρες που έχουν σημαντική τεχνογνωσία, όπως το Ισραήλ. Τέλος, τα εμπόδια της γραφειοκρατίας –που, στις περισσότερες περιπτώσεις, μεταφράζονται σε οικονομικό κόστος– πρόκειται να υπερπηδηθούν με την ίδρυση υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο θα επιλαμβάνεται του συνόλου των θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία και τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων.

Οι προϋποθέσεις της επιτυχίας

Για να τύχει κάποιο άτομο ή κάποια εταιρεία ευνοϊκής αντιμετώπισης ως επενδυτής σε νεοφυή επιχείρηση, θα πρέπει να διενεργεί δαπάνες, είτε απευθείας είτε μέσω κάποιου επενδυτικού ταμείου ή κάποιας επενδυτικής πλατφόρμας, σε μικτή ή μεσαία επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να έχουν δραστηριότητα στην Κύπρο και να παρουσιάσουν ένα επιχειρηματικό πλάνο. Αν λειτουργούν ήδη, αντί του πλάνου, μπορούν να παρουσιάσουν τα έως τώρα οικονομικά στοιχεία τους, ώστε να εξεταστεί η βιωσιμότητά τους. Μια βασική προϋπόθεση είναι η μη δραστηριότητα της επιχείρησης σε άλλη αγορά ή, αν έχει, να περιορίζεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των επτά ετών από την πρώτη εμπορική πράξη της. Αν χρειάζεται αρχική επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από επιχειρηματικό σχέδιο για νέο προϊόν ή να καταδεικνύει τη δυνατότητα διείσδυσης σε νέα γεωγραφική αγορά, η οποία να είναι υψηλότερη του 50% του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών της κατά τα προηγούμενα πέντε έτη. Ωστόσο, δεν μπορεί κάθε νέα επιχείρηση να θεωρηθεί νεοφυής και για αυτό το λόγο, για να ενταχθεί στα ευνοϊκά κρατικά σχέδια, θα πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό εγκεκριμένο από αξιόπιστο ελεγκτικό οίκο που να καταδεικνύει ότι τουλάχιστον το 10% των λειτουργικών δαπανών της αφορά δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. Αν πρόκειται για επιχείρηση που πρόκειται να ξεκινήσει, τότε απαιτείται απλώς το επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι είναι όντως νεοφυής.

Προϋπόθεση, επίσης, αποτελεί ότι η επιχείρηση δεν θα έχει εισαχθεί στο Χρηματιστήριο ή δεν θα έχει γίνει σε αυτήν επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου που θα ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα και αν έχει ενταχθεί σε οποιοδήποτε σχέδιο για νεοφυείς επιχειρήσεις και προκύψει είτε εισαγωγή στο Χρηματιστήριο είτε επένδυση 15 εκατομμύρια ευρώ, τότε τίθεται αυτομάτως εκτός.

Startup Visa

Από το 2017, στο πλαίσιο προσέλκυσης νέων επενδύσεων στον τομέα των νεοφυών επιχειρήσεων, η Κύπρος έχει εφαρμόσει νομοθετικά μέτρα που αφορούν την προσέλκυση νέων επιχειρηματιών, οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στην καινοτομία και προέρχονται από τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Το σχέδιο που εφαρμόστηκε το 2017, ανανεώθηκε και ενισχύθηκε το 2019, επιτρέπει σε μη Ευρωπαίους πολίτες την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριοποίηση στην Κύπρο με ετήσιες άδειες παραμονής που θα ανανεώνονται. Αν η επιχείρηση θεωρηθεί επιτυχημένη, τότε δεν θα υπάρχει χρονικός ορίζοντας παραμονής, ενώ θα παρέχεται και δικαίωμα διαμονής στην οικογένεια του επενδυτή.

Παράλληλα, θα δίνονται κίνητρα για πρόσληψη προσωπικού, χωρίς να αποκλείονται και αλλοδαποί μισθωτοί, οι οποίοι θα τυγχάνουν ευνοϊκών ρυθμίσεων και θα λαμβάνουν το δικαίωμα στο όνειρο.

Σχόλια
Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.
Προσθήκη σχολίου

* Υποδεικνύει ένα απαιτούμενο πεδίο

Αποδεκτές μορφές: mp4,mov,png,jpg,gif

Συμφωνώ με την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων που παρέχονται στο παρόν έντυπο σύμφωνα με τις οδηγίες που ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου της παρούσας ιστοσελίδας.

Επιβεβαιώστε την συγκατάθεση σας